Datu privātuma politika

Saskaņā ar 13. decembra Organiskā likuma 15/1999 par personas datu aizsardzību (LOPD) noteikumiem, lietotājs tiek informēts, ka visi viņa iesniegtie dati tiks iekļauti failā, kas izveidots un uzturēts “GELESTICA, S.L.” atbildībā.

Jūsu personas datu konfidencialitāte vienmēr tiks ievērota, un dati tiks izmantoti tikai piedāvāto pakalpojumu pārvaldībai, mūsu iesniegto pieprasījumu ievērošanai, administratīvo uzdevumu veikšanai, kā arī tehniskas, komerciālas vai reklāmas informācijas nosūtīšanai parastā vai elektroniskā veidā.

Lai izmantotu savas iebildumu, labošanas vai atcelšanas tiesības, jums jādodas uz uzņēmuma galveno biroju (POLÍGONO INDUSTRIAL RAFELBUÑOL C / CEBOLLA, 39 46138 RAFELBUÑOL (VALENCIA)) vai jāraksta uz šo e-pastu: info@hddermocosmetics.com.

1. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Piekļuves un izmantošanas nosacījumus šai vietnei reglamentē spēkā esošie tiesību akti un labas ticības princips, un lietotājs apņemas šo vietni godprātīgi izmantot. Nav atļauta rīcība, kas ir pretrunā ar likumiem, trešo personu tiesībām vai interesēm.

Būt par vietnes www.hddermocosmetics.com lietotāju nozīmē, ka Jūs atzīstat, ka esat izlasījis un pieņēmis šos nosacījumus un šajā jautājumā piemērojamos juridiskos noteikumus. Ja kāda iemesla dēļ nepiekrītat šiem nosacījumiem, neturpiniet izmantot šo vietni.

Jebkura veida paziņojumi un / vai pretenzijas būs derīgas tikai ar rakstisku paziņojumu un / vai ierakstītu vēstuli.

2. ATBILDĪBA

“GELESTICA, S.L.” nav atbildīgs par informāciju un saturu, kas tiek glabāts forumos, sociālajos tīklos vai citos veidos, kas ļauj trešajām personām patstāvīgi publicēt saturu pakalpojumu sniedzēja vietnē.

Tomēr, ņemot vērā LSSI-CE 11. un 16. pantu, “GELESTICA, S.L.” apņemas atsaukt vai attiecīgā gadījumā bloķēt saturu, kas varētu ietekmēt vai būt pretrunā ar valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem, trešo personu tiesībām vai morālēm un sabiedrisko kārtību.

Uzņēmums arī nebūs atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa lietotāja datorā instalētās programmatūras kļūmes vai nepareiza konfigurācija, jebkuriem tehniskiem incidentiem vai kļūmēm, kas rodas, kad lietotājs izveido savienojumu ar internetu. Tāpat netiek garantēta pārtraukumu vai kļūdu neesamība, piekļūstot vietnei.

Tāpat arī “GELESTICA, S.L.” patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt, modificēt vai izdzēst savā tīmekļa vietnē esošo informāciju, kā arī tās konfigurāciju vai noformējumu, neuzņemoties par to nekādu atbildību.

3. INTELEKTUĀLAIS UN RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS

“GELESTICA, S.L.” ir visu digitālā publicēšanas programmatūras tiesību, kā arī rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesību, kas saistītas ar iekļauto saturu, īpašnieks, izņemot tiesības uz sabiedriska rakstura produktiem un pakalpojumiem, kas nepieder uzņēmumam.

Nevienu šajā vietnē publicēto materiālu nedrīkst reproducēt, kopēt vai publicēt bez rakstiskas “GELESTICA, S.L.” piekrišanas.

Visa tīmeklī saņemtā informācija, piemēram, komentāri, ieteikumi vai idejas, tiks uzskatīta par piešķirtu uzņēmumam “GELESTICA, S.L.” par brīvu. Informāciju, kuru šādi nevar izmantot, nevajadzētu sūtīt.

Visi produkti un pakalpojumi šajās lapās, kas nepieder “GELESTICA, S.L.”, ir attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes, un mūsu uzņēmums tās par tādām ir atzinis. Tie parādās “GELESTICA, S.L.” tīmekļa vietnē tikai reklāmas un informācijas vākšanas nolūkā. Šie īpašnieki var pieprasīt viņiem piederošās informācijas modificēšanu vai dzēšanu.

4. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Šos vispārīgos nosacījumus reglamentē Spānijas likumdošana. Par visiem strīdiem, kas var rasties saistībā ar vietni vai tajā notiekošo darbību, lems Karletas tiesas (Valensija), nepārprotami atsakot lietotājam jebkuru citu piemērojamu jurisdikciju.