POLITYKA COOKIES

GELESTICA, S.L., na własny rachunek lub na rachunek strony trzeciej, której zlecono świadczenie usług pomiarowych, może używać plików cookie podczas przeglądania strony internetowej przez użytkownika. Pliki cookie to pliki wysyłane do przeglądarki za pośrednictwem usługi internetowej w celu rejestrowania aktywności użytkownika podczas przeglądania strony.
Wykorzystywane pliki cookie są powiązane wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i same w sobie nie dostarczają danych osobowych użytkownika.
Za pomocą plików cookie serwer, na którym znajduje się strona internetowa, może rozpoznać przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika w celu ułatwienia przeglądania. Służą one również do pomiaru oglądalności i parametrów ruchu, kontroli procesu i liczby wejść.
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była powiadamiana o otrzymywaniu plików cookie i aby zapobiec ich instalacji na swoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach i podręcznikach przeglądarki.
Aby korzystać ze strony internetowej, użytkownik nie musi zezwalać na instalację plików cookie wysyłanych do strony internetowej lub strony trzeciej działającej w ich imieniu, bez uszczerbku dla faktu, że użytkownik musi zainicjować sesję w każdej z usług, których świadczenie wymaga wcześniejszej rejestracji.
W każdym przypadku pliki cookie mają charakter tymczasowy, a ich jedynym celem jest usprawnienie ich późniejszej transmisji. W żadnym wypadku pliki cookie nie będą wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych.