Aviz juridic

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSICE), datele de identificare ale societății sunt prezentate mai jos:

 • Numele companiei: DERMOGALENIC EXPERTS, S.L.
 • Sediul social: Avda. Miguel Hernández 21, Bajo 46450 Benifaió, Valencia, España
 • N.I.F: B40565665
 • Înregistrat: Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 10639, Libro 7920, Folio 71, Sección 8º, Hoja 186642, Inscripción 1º (11.03.19).

Site-ul web <hddermocosmetics.com/ro> (denumit în continuare “Site-ul web”) include o serie de conținut informativ despre produsele marca HD Cosmetic Efficiency.

Scopul principal al acestuia este de a oferi clienților și publicului larg informații despre companie, produsele și serviciile oferite.

Aviz de confidențialitate

1. INFORMAȚII DESPRE UTILIZATOR

Dermogalenic Experts, SL, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor noștri pe teritoriile din Spania, Statele Unite ale Americii, Letonia, Lituania, România, Mexic și Polonia.

Această entitate (denumită în continuare împreună “HD COSMETIC EFFIENCY”) va prelucra datele în calitate de controlori de date independenți, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă în fiecare caz în parte privind protecția datelor, fără a face obiectul unor decizii exclusiv automatizate și fără a fi utilizate în alte scopuri decât cele reflectate în această notă sau incompatibile cu acestea.

În această notă de confidențialitate descriem modul în care colectăm datele dvs. personale și de ce le colectăm, ce facem cu acestea, cu cine le împărtășim, cum le protejăm și opțiunile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

2. CONTACT

Numele companiei:  Dermogalenic Experts, SL
Denumire comercială:  HD COSMETIC EFFICIENCY
CIF: B40565665
Adresa: Avenida Miguel Hernández 21 bajo, 46450, Benifaió, Valencia, NIF núm. B40565665
e-mail: spain@hddermocosmetics.com

3. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Mai jos vă oferim detalii cu privire la operațiunile de prelucrare pe care le efectuăm cu privire la categoriile de persoane cu care interacționăm, în ce scopuri, pe ce bază, pentru cât timp și cu cine, dacă este cazul, împărtășim aceste date.

3.1.- CLIENȚI, UTILIZATORI ȘI VIZITATORI

a) Scopurile și legitimitatea prelucrării: Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor solicitate de către clienții și utilizatorii noștri, care include gestionarea utilizatorilor generali înregistrați pe acest site, gestionarea comenzii plasate și a expedierii acesteia, gestionarea facturării și a încasării etc. Suntem îndreptățiți să efectuăm această prelucrare, deoarece este necesară pentru executarea Termenilor și condițiilor și/sau a Condițiilor generale de achiziție ale acestui site web.
 • Gestionarea contabilă și fiscală a HD COSMETIC EFFICIENCY în legătură cu acele tranzacții pe care le puteți efectua, deoarece acest lucru este necesar pentru a respecta obligațiile legale care ni se aplică.
 • Pentru a vă trimite prin mijloace electronice propuneri sau comunicări cu informații despre HD COSMETIC EFFICIENCY și activitățile sale, inclusiv buletinul nostru informativ, și putem fi îndreptățiți să facem acest lucru, în funcție de caz, în virtutea: a) solicitării pe care ne-ați făcut-o în acest sens, b) interesului nostru legitim de a promova serviciile noastre care sunt identice sau similare cu cele pe care le-ați contractat anterior de la noi sau c) dacă ne-ați dat consimțământul expres în acest scop.
 • Înregistrarea și procesarea comunicărilor sau a cererilor primite prin intermediul adresei de e-mail spain@hddermocosmetics.com și a formularului publicat pe site-ul web în acest scop, pe baza interesului nostru legitim de a ne ocupa în mod corespunzător de utilizatorii site-ului nostru web.
 • În mod excepțional, în scopuri de monitorizare și securitate, pentru consultanță juridică proprie și pentru respectarea reglementărilor, deoarece acest lucru este necesar pentru a satisface interesul nostru legitim în apărarea intereselor și drepturilor noastre și pentru a respecta obligațiile legale de care suntem ținuți (audit, respectarea legislației penale, protecția datelor etc.).

b) Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră: Vom păstra datele dvs. atât timp cât mențineți relația contractuală cu noi și, ulterior, blocate corespunzător, pentru perioada prevăzută de lege pentru apărarea sau depunerea unor eventuale reclamații.

c) Dezvăluirea datelor dumneavoastră: În general, nu vom comunica datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția organismelor și autorităților publice, atunci când acest lucru este obligatoriu pentru apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau în temeiul unei obligații legale.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, următorii furnizori ai noștri vor avea acces la datele dvs. personale, dar numai în măsura în care au nevoie de acestea pentru a ne furniza serviciile lor:

 • Platforme de comerț electronic.
 • Furnizori de servicii de generare de baze de date și de trimitere de buletine informative sau alte comunicări comerciale electronice.
 • Alți furnizori care îi pot completa sau înlocui pe cei de mai sus.

Puteți solicita informații mai detaliate despre destinatarii datelor dumneavoastră trimițând un e-mail la adresa spain@hddermocosmetics.com.

d) Transferuri internaționale de date: În general, datele dvs. nu vor părăsi Spațiul Economic European, cu excepția cazului puțin probabil în care sunteți implicat într-o plângere și organismul competent să judece plângerea se află în afara Spațiului Economic European. În astfel de cazuri, transferul internațional este legitimat în mod corespunzător ca fiind necesar pentru formularea, exercitarea sau apărarea reclamațiilor.

3.2.- COOKIES

a) Scopurile și legitimitatea prelucrării: Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru instalarea de cookie-uri în browserul dumneavoastră. Baza de legitimitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal derivate din instalarea cookie-urilor esențiale este interesul nostru legitim în buna funcționare a site-ului web, în furnizarea serviciilor solicitate sau interesate de dvs. și în prevenirea unei posibile fraude. Baza de legitimitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal derivate din instalarea oricărui alt tip de cookie-uri este consimțământul pe care, dacă este cazul, ni l-ați acordat prin intermediul managerului nostru de cookie-uri.

Vă rugăm să rețineți că furnizorii noștri de cookie-uri pot prelucra datele dumneavoastră, unele dintre acestea putând fi în afara Spațiului Economic European. Acești furnizori vor prelucra datele dvs. în conformitate cu informațiile furnizate în politicile lor de confidențialitate respective, pe care vă recomandăm să le consultați.

b) Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră: Cele obținute, dacă este cazul, prin intermediul cookie-urilor, le păstrăm pentru perioada de timp care, pentru fiecare cookie sau tip de cookie, este indicată în notificarea noastră privind cookie-urile și/sau în politica privind cookie-urile. În ceea ce privește datele pe care ni le furnizați atunci când ne trimiteți un e-mail, acestea vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a comunicării primite și, ulterior, blocate în mod corespunzător, pentru perioada stabilită de lege pentru apărarea și depunerea de eventuale reclamații.

Informații suplimentare sunt disponibile în Politica noastră privind cookie-urile.

SUNTEȚI OBLIGAT SĂ NE FURNIZAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Este obligatoriu să ne furnizați datele care, conform descrierii de mai sus pentru fiecare categorie de persoane, sunt necesare pentru acele scopuri bazate pe executarea Termenilor și Condițiilor și/sau a Termenilor și Condițiilor Generale ale acestui site web sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. În aceste cazuri, dacă aceste date nu sunt furnizate, nu va fi posibil să se dea curs solicitării dumneavoastră sau să se efectueze serviciul corespunzător.

DESPRE FURNIZORII NOȘTRI:

Atunci când alegem furnizorii ale căror servicii implică prelucrarea datelor cu caracter personal sub controlul nostru, HD COSMETIC EFFICIENCY aplică criterii stricte pentru a-i alege doar pe cei care oferă un nivel adecvat de garanții în acest scop. De asemenea, le solicităm prin contract să adopte măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția drepturilor și libertăților persoanelor ale căror informații sunt prelucrate și că pot utiliza datele cu caracter personal doar pentru ceea ce este strict necesar în funcție de serviciul pe care ni-l furnizează și de durata acestuia.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM SĂ VI LE EXERCITAȚI:

Aveți dreptul de a obține informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, de a avea acces la datele dumneavoastră, de a le rectifica sau, dacă este cazul, de a le șterge. În anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de a limita prelucrarea datelor dvs., caz în care le vom păstra doar pentru exercitarea sau apărarea creanțelor, de a vă opune prelucrării datelor dvs. și la portabilitatea acestora prin transferarea lor către dvs. sau direct către o altă companie pe care o desemnați.

Revocarea consimțământului: În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. pe care o efectuăm pe baza consimțământului pe care ni l-ați acordat, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment, deși revocarea nu va avea efecte retroactive, astfel încât nu va afecta prelucrarea efectuată până la acel moment.

Prin prezenta se precizează că persoanele vizate își pot exercita dreptul de a se opune scopurilor descrise mai sus, care se bazează pe satisfacerea unui interes legitim și care poate fi refuzat de partea împotriva căreia se exercită acest drept dacă, având în vedere cererea formulată, pot dovedi că prevalează motive legitime imperioase pentru prelucrare sau dacă datele sunt necesare pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor pretenții.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, puteți contacta HD COSMETIC EFFICIENCY la adresa poștală Avenida Miguel Hernández, 21 bajo, 46450, Benifaió, (Valencia), sau prin e-mail la spain@hddermocosmetics.com.

De asemenea, vă informăm că, în cazul în care considerați că a avut loc orice tip de încălcare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în Spania, Agenția spaniolă pentru protecția datelor sau organismul care ar putea să o înlocuiască în viitor).

4. PRINCIPII CHEIE

Ne-am angajat întotdeauna să ne furnizăm serviciile cu cel mai înalt grad de calitate, ceea ce include tratarea datelor dumneavoastră în siguranță și transparență. Principiile noastre sunt:

 • Legalitate: Vom colecta datele dvs. personale numai în scopuri specificate, explicite și legitime.
 • Minimizarea datelor: Limităm colectarea datelor cu caracter personal la ceea ce este strict relevant și necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Limitarea scopului: Vom colecta datele dvs. personale numai în scopurile specificate și numai în conformitate cu dorințele dvs.
 • Exactitate: Vom păstra datele dvs. personale exacte și actualizate.
 • Securitatea datelor: Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, proporționale cu riscurile, pentru a ne asigura că datele dvs. nu sunt afectate, cum ar fi divulgarea sau accesul neautorizat, distrugerea accidentală sau ilegală sau pierderea sau modificarea accidentală și orice altă formă de prelucrare ilegală.
 • Acces și rectificare: Avem mijloacele necesare pentru ca dvs. să vă accesați sau să vă rectificați datele atunci când considerați că este cazul.
 • Păstrarea: Păstrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod legal și adecvat și numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Transferuri internaționale: În cazul în care datele dvs. sunt transferate în afara UE/SEE, acestea vor fi protejate în mod corespunzător.
 • Terți: Accesul și transferul de date cu caracter personal către terți se realizează în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și cu garanții contractuale adecvate.
 • Marketing direct și cookie-uri: Respectăm legislația aplicabilă în materie de publicitate și cookie-uri.
5. INFORMAȚII JURIDICE

Cerințele din prezentul aviz completează și nu înlocuiesc orice alte cerințe existente în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor, care prevalează în orice caz.

Prezenta Notificare face obiectul unei revizuiri periodice și poate fi modificată de noi în orice moment. Atunci când se întâmplă acest lucru, vă vom informa cu privire la orice modificări și vă vom solicita să recitiți cea mai recentă versiune a Notificării noastre.

Versiunea actuală este datată 10 iulie 2023.